≡ Menu
VAŘENÍ&STOLOVÁNÍ
Cena: 1400,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 107
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Mgr. Iva Šrámková
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 724 122 767

Aktuálně: pro velký zájem nabízíme další termín v pondělí

Pravidelné schůzky

    pondělí   15.30 - 17.00 hodin
    úterý       16.00 - 17.30 hodin

 

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 9 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem, které rády pomáhají v kuchyni
 • dětem, které se chtějí o vaření něco naučit
Vybavení a pomůcky
 • zástěra
 • přezůvky
 • sešit na recepty
 • psací potřeby
 • suroviny na vaření zajistí DDM
Výstupy
 • získání základů práce v kuchyni
 • práce s kuchyňským náčiním
 • vaření jednoduchých jídel
Víte že?
 • Vaření je dovednost v životě člověka potřebná a důležitá.
 • Kroužek nabízí dětem teorii i praxi, kterou jsou schopny zvládnout.