≡ Menu
INFORMATIKA/3D TISK
Cena: 1300,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 113
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektoři: L. Schovanec, D. Paulík
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Bc. Lukáš Schovanec
kontakt: 383 322 216, 724 147 600
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2022/23

SKUPINA 1

 • STŘEDA 15:00-16:30
 • Lektor: Lukáš Schovanec
 • kapacita: naplněno

SKUPINA 2

 • STŘEDA 16:30-18:00
 • Lektor: David Paulík
 • kapacita: naplněno
 

Kroužek je prakticky orientován na využití počítače v běžném i studijním životě. Děti poznávají PC od úplných základů až po obtížnější kroky, učí se ovládat aplikace zaměřené na různorodé činnosti tak, aby poznali, že počítače neslouží jen ke hraní her. Část výuky je věnována novému oboru 3D tisku a práce s programy s tím spojené. Výrobky z 3D tiskárny si děti odnesou domů. 

 
 
Podmínky přijetí
 • věk není rozhodující, výběr skupiny je podmíněn reálnými dovednostmi žáka, popřípadě individuální dohodou s lektorem.
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • možnost přijetí během školního roku

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí
Doporučujeme
 • dětem se zájmem o techniku a informatiku
 • dětem pro získání kvalitní počítačové gramotnosti nutné při studiu na ZŠ
 • pokročilým dětem se zájmem o konkrétní počítačovou problematiku
Vybavení a pomůcky
 • přezůvky
 • techniku a učební pomůcky zapůjčíme
Všeobecné výstupy
 • zdokonalení a rozvoj počítačové gramotnosti
 • osvěta negativních vlivů internetu, kyberšikany, sociálních sítí a virového ohrožení PC
 • správné návyky využití počítače a psaní na klávesnici
 • seznámení s 3D tiskárnou
 • ovládání Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint v rozsahu dle pokročilosti skupiny
 • praktické použití dalšího vybavení učebny: tiskárna, scanner, vypalování, robotické stavebnice, výukové stavebnice, zrcadlové fotoaparáty, midi klávesy, vazač, laminace, buttony...
 • seznámení s novinkami ve světe počítačů, orientace v novém hardwaru a softwaru
 • skupinové projekty na aktuální vzdělávací téma
Víte že?
 • Výpočetní technika představuje v dnešní době především počítač. Společnost se vyvíjí obrovským tempem a za posledních 20 let se technika neuvěřitelným tempem rozvinula.
 • V současnosti již zasáhla do všech odvětví lidské činnosti a stala se nezbytnou součástí našeho života. Počítače jsou všude kolem nás, více než polovina lidí používá počítač a internet jako pracovní nástroj. V domácnosti, kde se většina dětí s počítačem setkává, je však používán převážně jako hračka a pro zábavu.
 • Je velmi důležité ukázat dětem dostupné funkce počítače, aplikace a programy, které lze použít jako pomůcku pro učení nebo nástroje pro osobnostní a vědomostní rozvoj. Dále umožnit přístup a získání zkušenost s vybavením, které nebývá v domácnostech a školách obvyklé. Pracovat na kolektivních projektech možných pouze pod odborným vedením a v pracovní skupině se stejným zájmem.