≡ Menu

Program pro 4. třídy ZŠ

Pro žáky 4. ročníků probíhá praktická i teoretická výuka dopravní výchovy, kterou zatím stále finančně podporuje BESIP ČR, a je tedy zdarma.
 
Teoretická část probíhá v učebně ZŠ Poděbradova pod vedením odborného lektora. Výuka probíhá 45 min. Maximální počet účastníků je 15.
 
Praktická část – nejdříve se účastníci seznámí se značkami, dopravními situacemi a pravidly hřiště, až po té probíhá jízda na kole. Žáci dbají pokynů vyučujících a instruktora při jízdě.Výuka jedné skupiny (max. počet účastníků 15) probíhá 45 min.
 
Výstup: karta cyklisty
Maximální počet účastníků, kteří se budou pohybovat na dopravním hřišti a v učebně, je tedy celkem 30. Kvůli bezpečnosti není možné, aby byl počet účastníků vyšší.
 
Více informací najdete na: