≡ Menu
Úvodní strana » O nás
Dům dětí a mládeže Strakonice je školské zařízení pro zájmové vzdělávání zřizované Jihočeským krajem. Řídíme se Vyhláškou č.74, o zájmovém vzdělávání a školským zákonem. Uskutečňujeme výchovně-vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež a dospělé. Pravidelně otvíráme více než 120 zájmových kroužků, připravujeme řadu kurzů, seminářů, akcí a táborů i pro veřejnost a soutěží MŠMT a AŠSK pro talentované děti a studenty.
 
Pracoviště
 • budova na Ohradě 417, Strakonice
 • Centrum ekologické výchovy Podskalí
 • pobočka DDM Vodňany a Bavorov
 • pobočka DDM Volyně
 • Turistická základna Zálesí u Vacova
 • Fitness klub v Ellerově ulici, Strakonice
 • Dětské dopravní hřiště Strakonice
 • pronajatá sportoviště ve Strakonicích a Vodňanech
 
 
Vize
Děti bychom chtěli zaujmout, tvořivě rozvíjet, povzbudit, seznámit je s novinkami (hlavně ve světě tance, počítačů a současných trendů), s novými kamarády a nabídnout jim prostor, aby se realizovaly. Děti také rády předvádějí, co vytvořily, co se jim povedlo. Proto se snažíme, aby činnost dětí DDM Strakonice byla zveřejňována a prezentována ve městě, ve škole, v tisku, i v televizi a na dalších veřejných akcích.
 
Víte že?
 • Centrum ekologické výchovy Podskalí nabízí řadu tématických programů pro MŠ a ZŠ.
 • Můžete objednat taneční vystoupení různých žánrů pro Vaši kulturní akci.
 • Máte-li zajímavého koníčka a chcete ho rozvíjet společně s ostatními, nabízíme zázemí v budovách DDM Strakonice. Společně zatočíme s nudou!