≡ Menu
Úvodní strana » Idea74
IDEA74 CEDULE.jpg
 
 
 
 
Od 1.7.2022 se DDM Strakonice zapojil do  Operačního programu Jan Amos Komenský, s cílem přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
 
Co to znamená?
- vybrané aktivity v rámci činnosti DDM Strakonice zdarma
  • komunitní setkávání
  • projektové dny
  • zajímaví lektoři
  • netradiční činnosti
  • workshopy, semináře
  • moderní technologie 
  • inovativní výuka
  • a další...

O možnosti zapojit se do těchto aktivit Vás budou informovat lektoři kroužků, ve kterém je dítě zapsáno + nabídka aktivit pro veřejnost bude sdílena na sociálních sítích, webu a nástěnkách DDM.


V rámci projektu si přijdou děti v kroužcích DDM na své. Ostatní si mohou vyzkoušet nově vzniklé aktivity, zázemí a zajímavé způsoby trávení volného času. Sledujte web a sociální sítě projektu IDEA 74.