≡ Menu
AJŤÁCI
Cena: 1400,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 113
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor: J. Pašek, F. Blovský
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Bc. Lukáš Schovanec
kontakt: 383 322 216, 724 147 600
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2023/24

 Termín schůzek:

 • PÁTEK 14:30-16:00
 • Začínáme: 22.9.2023
 • aktuální volná místa ověříte v klientském centru
Jak podat přihlášku?
 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí
 • věk není rozhodující, výběr skupiny je podmíněn reálnými dovednostmi žáka, popřípadě individuální dohodou s lektorem.
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • dětem se zájmem o techniku a informatiku
 • dětem pro získání kvalitní počítačové gramotnosti nutné při studiu na ZŠ
 • pokročilým dětem se zájmem o konkrétní počítačovou problematiku
Vybavení a pomůcky
 • přezůvky
 • vlastní flash disk + přístup k e-mailu