≡ Menu
BABY KLUB
Cena: 50,-/lekce
Časová dotace: 1 hod./týden
variabilní symbol: 304
Lektor kroužku: Petra Zbíralová, Tereza Koutenská
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Baštová Barbora
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2023/24

Pravidelné schůzky:

 • Středa 10:00 -11:00 DDM Na Ohradě, Strakonice - obsazeno
 • Pátek 10:00 - 11:00 DDM Na Ohradě, Strakonice - obsazeno

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM

Podmínky přijetí

 • přihláška a platba na místě
 • zdravotní způsobilost 
 • možnost přijetí během školního roku
Baby klub je dopolední cvičení maminek s dětmi. Jedná se o sportovní, taneční a výtvarné aktivity pro děti od 1 roku do 3 let. Kroužek se platí na místě - 50,-/lekce. Děti si vytváří pozitivní vztah ke sportu prostřednictvím her a příběhů, doplněné říkankami a písničkami.
 
Víte že?
 • Důležitá je hlavně radost ze hry, ze setkání, ze života samého.
 • Dítě potřebuje zažívat rytmus. Dává mu pocit bezpečí, klidu, jistoty, životní síly a zakořenění.
 • Vzájemný kontakt, sdílení podobných starostí a radostí, získávání informací a inspirací, vzájemná podpora a pochopení dodává rodiči větší sebejistotu, rozhled a klid. Pohoda se pak přenáší na dítě, pro které je tak nepřímo "cvičení" velkým přínosem.