≡ Menu
BABY KLUB
Cena: 50,-/lekce
Časová dotace: 1 hod./týden
variabilní symbol: 304
Termín kroužku: Pondělí 9:30 - 10:30  DDM Na Ohradě - kroužek je naplněn
Lektor kroužku: Lucie Kroupová
Místo konání: v přípravě
Vedoucí oddělení: Barbora Polanová
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: přijímáme přihlášky na školní rok 2021/22

Pravidelné schůzky

 • Začínáme 20.9.2021
 • Pondělí 9:30 - 10:30 DDM Na Ohradě - kroužek je naplněn

Jak podat přihlášku?

 • elektronické přihlášky zasílejte e-mailem vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář odevzdejte v kanceláři DDM Na Ohradě nebo využijte sběrného boxu umístěného v přízemí budovy
 • přihlášky je také možno odevzdat v CEV Podskalí

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • možnost přijetí během školního roku
 • dopolední cvičení maminek s dětmi
 • odpolední cvičení maminek s dětmi
 
Víte že?
 • Důležitá je hlavně radost ze hry, ze setkání, ze života samého.
 • Dítě potřebuje zažívat rytmus. Dává mu pocit bezpečí, klidu, jistoty, životní síly a zakořenění.
 • Vzájemný kontakt, sdílení podobných starostí a radostí, získávání informací a inspirací, vzájemná podpora a pochopení dodává rodiči větší sebejistotu, rozhled a klid. Pohoda se pak přenáší na dítě, pro které je tak nepřímo "cvičení" velkým přínosem.