≡ Menu
DRONY - PROGRAMOVÁNÍ A LÉTÁNÍ V INTERIÉRU
Cena: 1400,- /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 143
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor: Kryštof Brand
Místo konání: IT učebna/DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Bc. Lukáš Schovanec
kontakt: 383 322 216, 724 147 600
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024

Pravidelné schůzky:

 • PONDĚLÍ 17:30-19:00
 • začínáme: 25.09.2023
 • aktuální volná místa ověříte v klientském centru

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM Informace
Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 10 let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • technicky zaměřeným dětem se zájmem o vědu, programování, techniku a fyziku
Vybavení a pomůcky
 • přezůvky
 • vybavení bude zapůjčeno
Výstupy
 • Výuka programování: Programování dronu je skvělým způsobem, jak se naučit programovat a porozumět základním konceptům jako smyčky, podmínky, proměnné a funkce. Žáci mohou vytvářet programy, které ovládají dron a provádějí různé úkoly, jako je lítání po předem určené trase, vyhýbání se překážkám nebo pořizování fotografií.

 • STEM vzdělávání: Programování dronu propojuje vzdělávání ve vědě, technologii, inženýrství a matematice (STEM). Žáci mohou zkoumat fyzikální principy letu, aerodynamiku, navigaci a další technické aspekty. Může to také podnítit zájem žáků o STEM obory a povolání.

 • Týmová spolupráce: Programování dronu může být skvělým prostředkem pro rozvoj týmové spolupráce. Žáci mohou pracovat ve skupinách na programování a řízení dronů pro splnění různých úkolů. Týmová spolupráce podporuje komunikaci, sdílení nápadů a rozvoj dovedností sociální interakce.

 • Kreativita a inovace: Programování dronu může podnítit žáky k tvůrčímu a inovativnímu myšlení. Mohou vytvářet vlastní programy a úkoly pro drony, experimentovat s novými způsoby ovládání dronů a přicházet s novými nápady a řešeními.

 • Vizualizace dat: Drony často mají integrované kamery, které mohou být využity ke snímání obrazu nebo videa z různých úhlů. Žáci mohou programovat drony tak, aby sbíraly data a vizualizovaly je prostřednictvím snímků nebo videí. To může vést ke zkoumání geografických dat, analýze vzorů, studiu prostředí a mnoha dalším možnostem.