≡ Menu
GYMNASTIKA
Cena: 1300,- /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 312
Časová dotace: 1 hod. /týden
Lektor kroužku:
 • B. Baštová,
 • L. Fišerová,
 • H. Semirádová,
 • A. Polanová,
 • N. Semirádová
Místo konání: Fitness klub - "Elko" / DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Barbora Baštová
kontakt: 383 322 216, 724 122 767
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM
Pravidelné schůzky:  
Termíny tréninků budou stanoveny na začátku září 2023, na základě školních rozvrhů.
 
Začátečníci:
 požadavky: kladný vztah dítěte k pohybu (věk 6+)
 
Úterý 14:00 - 15:00 - obsazeno
Středa 15:30 - 16:30 - obsazeno
Pátek 13:00 - 14:00 - obsazeno

Mírně pokročilé:
požadavky: kotoul vpřed/ vzad, přemet stranou
(hvězda), provaz, rozštěp, holubička
 
Úterý 14:00 - 15:00 - obsazeno
Úterý 14:30- 15:30 - volná místa
Úterý 15:30 - 16:30 - obsazeno
Čtvrtek 16:30 - 17:30 - obsazeno
Čtvrtek středně pokročilé 16:30 - 17:30 - volná místa
 
 
Pokročilé: 
požadavky: kotoul vpřed/ vzad, kotoul ze stoje, kotoul do roznožení, přemet stranou, přemet vpřed, stoj na rukou (do kotoulu, do mostu), provaz, rozštěp, rondát, most ze stoje
 
Pondělí 14:00 - 15:00 - volná místa
Pondělí 15:30 - 16:30 - volná místa
Úterý 15:00 - 16:00 - obsazeno
Středa 15:00 - 16:00 - obsazeno

Ostatní skupiny (skupiny dle výběru vedoucích):
požadavky: kotoul vpřed/ vzad, kotoul ze stoje, kotoul do roznožení, přemet stranou, přemet vpřed, přemet vzad, špicar, stoj na rukou (do kotoulu, do mostu), provaz, rozštěp, rondát, most ze stoje
 
Pátek 14:00 - 15:00 - obsazeno
Pátek 16:00 - 17:30 - obsazeno

Podmínky přijetí
 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • pro děti od 6-ti let
 • možnost přijetí během školního roku
Doporučujeme
 • pohybově nadaným dívkám
Vybavení a pomůcky
 • sportovní oblečení, boty vhodné do tělocvičny, ideálně gymnastické cvičky
 • lahev s pitím (min. 0,5 l)
 • cvičební pomůcky zapůjčíme
 • gymnastický dres, po domluvě s lektorkou je objednáváme hromadně
Výstupy
 • zdokonalení fyzické kondice
 • netradiční spojení pohybu, cvičení a tance
 • vyjádření pocitů a myšlenek prostřednictvím pohybu lidského těla
 • gymnastické prvky zapojené do taneční sestavy
 • vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice, i dalších…
 • možnost postupu do dívčí skupiny s náročnějším tematickým plánem
 • taneční víkendové workshopy 
 • nabízíme letní taneční tábor na Zálesí a další pobytové či jednodenní soustředění během školního roku
Víte že?
 • Moderní gymnastika kombinuje prvky gymnastiky, divadelního tance, baletu a akrobacie.
 • Cvičí se s náčiním (švihadlo, stuha, kužele, obruč, míč) i bez náčiní.
 • V roce 1984 se stala olympijským sportem.