≡ Menu
InspirArt
Cena: 1400 Kč /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 102
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Lektor kroužku: Iva Tomšů
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Aktuálně: kapacita kroužku naplněna / přijímáme náhradníky

Pravidelné schůzky

      Pondělí    14.30 - 16.00 hodin                 začínáme 25. 9. 2023

  • Děti budou svobodně experimentovat a tvořit umělecká díla, která jsou unikátní a osobitá pomocí velmi netradičních technik.

Jak podat přihlášku?

  • on-line přihlášení přes klientské centrum
  • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář v budovách DDM
Podmínky přijetí
  • přihláška a následná platba
  • možnost zapsání během celého školního roku