≡ Menu
KLÁVESY
Cena: 1300,- /školní rok
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 120
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Markéta Sosnová, Iveta Hochová, Lucie Kadaňová,
                          Milada Sobotová, Sabina Šampalíková, Adéla Zetochová
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Jana Zetochová
kontakt: 383 322 216, 602 638 858
Aktuálně: volná místa na dotaz

Pravidelné schůzky:                          

       Středa       16.00 - 17.00 hodin    začátečníci/naplněno  
       Středa       16.30 - 17.30 hodin    mírně pokročilí/naplněno
       Středa       16.30 - 17.30 hodin    mírně pokročilí              
       Středa       16.30 - 17.30 hodin    pokročilí     
       Čtvrtek      15.30 - 16.30 hodin    začátečníci                    
       Čtvrtek      16.30 - 17.30 hodin    pokročilí/naplněno                         
       Pátek         14.30 - 15.30 hodin    mírně pokročilí/naplněno                   
       Pátek         14.00 - 15.00 hodin    začátečníci
       Pátek         15.00 - 16.00 hodin    mírně pokročilí          

Jak podat přihlášku?

 • on-line přihlášení přes klientské centrum
 • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
 • tištěný formulář v budovách DDM

Podmínky přijetí

 • přihláška a následná platba
 • platbu možno rozdělit na pololetí
 • zdravotní způsobilost a samostatnost
 • vhodné pro děti od 8 let
Doporučujeme
 • hudebně nadaným dětem
 • dětem s hudebním sluchem
Vybavení a pomůcky
 • vlastní klávesy
 • psací potřeby
 • obal na noty
Výstupy
 • zdokonalení ve hře na klávesy
 • orientace v notovém zápise
 • kolektivní hra
 • vystoupení na kulturních akcích DDM Strakonice
 • vystoupení v domově seniorů
Víte že?
 • Keyboard je elektrický klávesový nástroj.
 • Obsahuje celou řadu zvukových rejstříků.
 • Disponuje téměř všemi zvuky různých hudebních akustických nástrojů - různé druhy klavírů, varhanní zvuky, dechové nástroje, zvuky kytar, rytmických nástrojů.
 • Obsahuje automatické doprovody různých hudebních stylů - rock, pop, disco, country a jiné.