≡ Menu
LEGO ROBOTIKA
Cena: 1400,-
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 143
Časová dotace: 1,5 hod./týden
Místo konání: Polytechnická učebna DDM Na Ohradě
Vedoucí lekcí: Alice Hanáková
Vedoucí oddělení: Bc. Lukáš Schovanec
kontakt: 383 322 216, 724 147 600
Aktuálně: prázdné...

Pravidelné schůzky:

  • ČTVRTEK 16:30-18:00
  • začínáme: 21.9.2023
  • aktuální volná místa ověříte v klientském centru

Jak podat přihlášku?

  • on-line přihlášení přes klientské centrum
  • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář v budovách DDM

Podmínky přijetí

  • přihláška a následná platba
  • vhodné pro děti od 2. třídy ZŠ
  • možnost přijetí během celého školního roku po individuální domluvě

Další informace

Kroužek je zaměřen na výuku a praktickou práci s Lego Robotikou. Děti využívají různé senzory a motory a zapojují se do různých výzev a projektů, které podporují jejich kreativitu a problémové řešení. Často se používá software, který umožňuje programování robotů pomocí blokového programování, což zjednodušuje proces pro začátečníky. Kroužek má za cíl rozvíjet dovednosti v oblastech vědy, technologií, inženýrství a matematiky. Podporuje zájem o techniku a vědecké disciplíny. Tato forma vzdělávání je interaktivní, zábavná a umožňuje účastníkům rozvíjet dovednosti v týmové práci, kreativitě, řešení problémů a logickém myšlení.