≡ Menu
LOUTKAŘINA
Cena: Kroužek je financován z projektu IDEA 74
Číslo účtu: 180704039/0300 
Variabilní symbol: 110
Časová dotace: 1 hod./týden
Lektor kroužku: Václav Novák
Místo konání: DDM Na Ohradě
Vedoucí oddělení: Mgr. Sandra Petrášová
kontakt: 383 322 216, 607 417 824
Aktuálně: přijímáme přihlášky 2023/2024

Pravidelné schůzky

  • středa 16:30-17:30

Jak podat přihlášku?

  • on-line přihlášení přes klientské centrum
  • elektronická PDF přihláška zaslaná na e-mail vedoucímu oddělení
  • tištěný formulář v budovách DDM

Podmínky přijetí

  • pro děti se zájmem o dramatickou výchovu a loutkařinu
  • vhodné pro děti od 6 let

Výstupy

  • tvorba vlastních loutek ze dřeva
  • rozvoj fantazie a tvořivosti
  • vystupování na kulturních akcích